FORMATS DISPONIBLES
50,00 €
Resum del contingut formatiu

15h | Reconegut pel Dep. d'Educació | Bonificable

Descripció

Aquest curs aborda la importància de la coeducació avui. En aquest sentit, es tracten aspectes com la coeducació dins el projecte educatiu del centre o el disseny de propostes d'activitats coeducatives, dedicant una mirada especial també la coeducació dins l'entorn familiar.

Metodologia
El curs consta d'una infografia de base, així com d'una sèrie de lectures i recursos per a la seva comprensió. Per al seu desenvolupament, es plantegen diverses activitats interactives sobre el material (autocorrectives) i una activitat per lliurar (avaluable), que també podreu compartir amb els/les vostres companys/es.

Certificació
En finalitzar el curs els alumnes rebran un certificat de realització del mateix. Els alumnes que siguin docents de Catalunya podran descarregar-se el certificat des de la intranet de l'XTEC. La resta d'alumnes rebran un certificat emès per l'Associació Graó per a la Formació.

VOLS MÉS INFORMACIÓ?