Capítol La colaboración entre profesionales y el trabajo en red
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol s’analitzen les relacions de col·laboració que s’han de produir entre els professionals que treballen amb l’alumnat amb dificultats especials en els centres ordinaris, tant a dins com a fora de l’escola: mestres tutors, mestres especialistes en educació especial, logopedes, fisioterapeutes, orientadors, psicopedagogs, psicoterapeutes, especialistes en dèficits específics. S’analitza la importància que els diferents professionals donen a la col·laboració i les seves cultures implícites, les estratègies i actituds que faciliten la col·laboració, les estructures a fora i a dins del centre que promouen la col·laboració, i els moments clau per col·laborar al llarg de l’escolaritat dels alumnes.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Concebut com a manual que serveixi de referent als professionals de l'assessorament psicopedagògic, aquest llibre centra la seva intervenció en els diferents escenaris educatius en els quals té lloc la formació: la família, l'entorn escolar, el context social pròxim, l'educació no formal, etc.; escenaris en els quals, sens dubte, s'aprèn i s'ensenya. I ho fa amb la voluntat, present en cadascun dels textos, de desplegar les àmplies possibilitats que ofereix l'assessorament, de redefinir els límits que tradicionalment se li han atribuït, i de concretar les tasques que corresponen als seus professionals, tot això amb l'afany explícit d'assumir els nous reptes que planteja la societat

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: El asesoramiento psicopedagógico
II Parte: Los escenarios educativos
III Parte: La práctica educativa
IV Parte: Los escenarios educativos específicos
V Parte: El alumnado con barreras a la comunicación y al aprendizaje