Capítol La competencia cultural y artística es imprescindible en un mundo digital
RESUM CAPíTOL

Difícilment podríem entendre avui el món de la cultura i les arts al marge de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Partint d’això, aquest capítol aborda com les pràctiques artístiques i de creació contemporània s’han vist transformades per l’ús d’aquests mitjans, tant en els processos de creació i producció (videodansa, videoart, instal·lacions interactives...) com en la seva publicació (registre i difusió de les creacions), no tractant-se només d’habilitats necessàries per a l’escola, sinó també per participar activament i creativament en la societat actual.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
D'estructura clara, aquest llibre ajuda a entendre la competència cultural i artística a partir de les investigacions, els estudis i les propostes que s'han realitzat fins ara. Les idees clau plantejades responen a preguntes com ara: Quines relacions poden establir-se entre la cultura escolar i la que existeix fora dels murs de l'aula? En quina mesura la competència cultural es pot considerar transversal? Què ens diu el currículum al voltant d'aquesta competència? És possible ensenyar arts al marge de les tecnologies? Quin és el paper que desenvolupa la competència cultural i artística en el món contemporani?

Llibre disponible per capítols
INDICE