Capítol La competencia cultural y artística es un puente entre la escuela y el mundo exterior
RESUM CAPíTOL

Per a qualsevol docent resulta imprescindible saber com es produeixen els aprenentatges i com s’adquireixen les competències, tant en entorns formals com no formals. En aquest sentit, el capítol analitza quines relacions es poden establir entre la cultura escolar i la que existeix fora dels murs de l’aula, i centrant la seva mirada en la dimensió cultural i artística planteja l’interrogant següent: en quin sentit el que és cultural i artístic forma una competència?FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
D'estructura clara, aquest llibre ajuda a entendre la competència cultural i artística a partir de les investigacions, els estudis i les propostes que s'han realitzat fins ara. Les idees clau plantejades responen a preguntes com ara: Quines relacions poden establir-se entre la cultura escolar i la que existeix fora dels murs de l'aula? En quina mesura la competència cultural es pot considerar transversal? Què ens diu el currículum al voltant d'aquesta competència? És possible ensenyar arts al marge de les tecnologies? Quin és el paper que desenvolupa la competència cultural i artística en el món contemporani?

Llibre disponible per capítols
INDICE