Capítol La competencia cultural y artística se puede y debe estimular en la escuela y desde la escuela
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es treballa la competència cultural i artística com un estímul a l’escola i des de l’escola. Veurem el tractament d’aquesta competència en la legislació educativa actual, la contribució que fa a les altres competències i la creació d’escenaris diversos per desenvolupar-la.FORMATS DISPONIBLES
4,28 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
D'estructura clara, aquest llibre ajuda a entendre la competència cultural i artística a partir de les investigacions, els estudis i les propostes que s'han realitzat fins ara. Les idees clau plantejades responen a preguntes com ara: Quines relacions poden establir-se entre la cultura escolar i la que existeix fora dels murs de l'aula? En quina mesura la competència cultural es pot considerar transversal? Què ens diu el currículum al voltant d'aquesta competència? És possible ensenyar arts al marge de les tecnologies? Quin és el paper que desenvolupa la competència cultural i artística en el món contemporani?

Llibre disponible per capítols
INDICE