Article La competència informacional (llegir per aprendre) al pla de lectura i escriptura
RESUM ARTICLE

Al present article, s’hi presenten orientacions específiques perquè els centres docents, en funció de la seva realitat singular, articulin l’ensenyament i l’aprenentatge dels continguts vinculats a la competència informacional des de la coordinació pedagògica i la coresponsabilitat educativa. S’hi proposa un procés que implica definir un model d’intervenció i, en conseqüència, com a equip docent, consensuar els objectius prioritaris i les estratègies comunes per a la pràctica educativa, la qual se centra en dos tipus d’intervencions didàctiques: els projectes d’investigació i les tasques informacionals. Al mateix temps, s’incideix en la importància de considerar la funció de la biblioteca escolar com a centre de recursos al servei dels projectes d’investigació i la necessitat d’utilitzar-ne el potencial com a agent formatiu per articular programes específics.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Revista Articles

Continguts de la revista
Monografia: Els plans de Lectura i Escriptura de centre
AULA DE DIDÁCTICA
Intercanvi
Informacions