Capítol La competencia lectora es una competnecia básica
RESUM CAPíTOL

Què entenem per competència lectora? Què la defineix com a competència bàsica? Com defineix el PISA la competència lectora? Aquest capítol parla de tots aquests aspectes insistint especialment en l’alfabetització de la població, no només entenent el llegir com reconèixer grafies i paraules, sinó com un repte sense precedents.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €