Capítol La competencia profesional de los docentes de matemáticas es el factor más importante para la mejora de su enseñanza
RESUM CAPíTOL

La qualitat de l’ensenyament, entesa com l’adequació de l’ensenyament a les finalitats socials que determinen les institucions legitimades per fer-ho, depèn de molts factors. Alguns són: bons currículums, bons materials, sistemes d’avaluació coherents, etc.; però, si hi ha cap factor especialment decisiu, aquest és la competència professional dels docents, factor en què es basa aquest capítol.FORMATS DISPONIBLES
6,99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Reflexiona sobre la diferència entre dues maneres diferents d’enfocar l’ensenyament de les matemàtiques: les matemàtiques com a àrea de coneixement del currículum de l’educació i/o les matemàtiques com a competència clau o bàsica per a l’aprenentatge. D’estructura clara, a més a més de les idees que proposa per al desenvolupament de la competència matemàtica, el llibre incideix en la importància de la innovació i el canvi per millorar la capacitació docent. Les idees clau plantejades ajuden a respondre preguntes com ara: · Quina és la raó que justifica la presència de les matemàtiques en el currículum? · Des de quina perspectiva han de definir-se les finalitats que ha d’aconseguir l’ensenyament de les matemàtiques? · Per què ha de centrar-se l’ensenyament de les matemàtiques en el desenvolupament de la competència matemàtica i què hem d’entendre per competència matemàtica? 

Llibre disponible per capítols
INDICE