Article La complexitat sintàctica en els textos escolars Descobertes a partir d´un corpus
RESUM ARTICLE

Durant els anys escolars, el llenguatge es desenvolupa de manera important. L’ús d’estructures sintàctiques cada cop més complexes, usades amb propietat en un ampli ventall de situacions comunicatives és un dels exponents d’aquest desenvolupament. Els textos escrits constitueixen l’àmbit natural d’aquesta sintaxi progressivament complexa, més que no pas les interaccions orals. Però aquesta complexitat no apareix en tots els textos igual. Amb l’edat, els escolars adquireixen la capacitat d’adaptar els usos lingüístics a la seva intenció comunicativa. Al present article, descriurem els usos sintàctics en textos tan diferents com un acudit, l’explicació d’una pel·lícula o una recomanació, tots els quals han estat escrits per infants i adolescents escolaritzats a Catalunya.FORMATS DISPONIBLES
1,99 €