Llibre La comunicación audiovisual y su integración en el currículum


FORMATS DISPONIBLES
18,75 €
17,81 €
Resum del llibre
Com utilitzar, i com ensenyar a interpretar, els mitjans de comunicació audiovisual a l'aula. Com integrar-los al currículum perquè siguin un instrument de suport a l'ensenyament.