Capítol La comunicación en un entorno virtual
RESUM CAPíTOL

Comunicar és més que informar. Les plataformes virtuals ens han permès recuperar la comunicació escrita, en decadència a causa de la incorporació de la telefonia mòbil i altres elements tecnològics. L’elaboració de textos té, entre altres, l’avantatge d’oferir la possibilitat de reflexionar i corregir prèviament les respostes. En aquest capítol es presenten cadascuna de les etapes corresponents a l’actitud de l’alumnat en relació amb el seu procés d’ensenyament i aprenentatge i de socialització durant l’accés a la formació en línia. Així mateix, es descriuen alguns dels instruments disponibles en un entorn virtual d’ensenyament-aprenentatge.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €