Capítol La comunicación estructurada en forma de diálogo
RESUM CAPíTOL

La comunicació estructurada en forma de diàleg és generadora de llenguatge verbal. «Diàleg» és una paraula clau. El diàleg descansa en les primeres relacions de tipus fusional, però les transcendeix. En aquest capítol veurem diferents codis i actituds comunicatives que els pares i les mares utilitzen per acompanyar la paraula i dialogar amb els seus fills durant els primers anys de vida, fins i tot des d'abans del seu naixement. Així mateix, es manifesta la importància de cuidar el clima afectiu en el qual es produeix la comunicació, les possibilitats que ofereixen les activitats de la vida quotidiana per potenciar el diàleg, els passos per integrar els torns de paraula, necessaris perquè aquest existeixi, i, finalment, les actituds tan afavoridores com entorpidores de la pràctica dialògica.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €