Capítol La concreción curricular de las competencias básicas en el aula: la feria de las ciencias (Tenerife)
RESUM CAPíTOL

La incorporació de les competències bàsiques al currículum de l’aula pot adoptar diverses formes. L’experiència de treball amb les competències bàsiques a l’aula que es presenta en aquest capítol es tracta d’una proposta (la fira de les ciències) en què s’ha optat per un model de treball basat en la construcció d’un currículum integrat i contextualitzat. El capítol mostra el procés a través del qual una tasca ben definida i connectada a una pràctica social fa possible l’assoliment de les competències bàsiques en el primer cicle de l’etapa primària.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Des del convenciment que les competències bàsiques poden actuar com a factor de millora del currículum que els centres educatius ofereixen al seu alumnat, els autors ens donen en aquest llibre una resposta constructiva articulant teories i pràctiques de tal manera que les competències bàsiques puguin ser considerades un factor de millora, per desenvolupar de manera sistemàtica les seves conseqüències per a la pràctica educativa i per al currículum real dels centres.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: Teorías
II Parte: Prácticas