Capítol La concreción curricular de las competencias y su evaluación a través de matrices generales y específicas (Huelva)
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol presenta algunes mostres de l’excel·lent treball dut a terme pels centres de professorat de la província de Huelva. Aquesta xarxa de centres ha pogut elaborar una primera visió completa de la concreció curricular de les competències bàsiques, és a dir, la primera definició relacional de cadascuna de les competències bàsiques. Però, a més, basant-se en aquesta primera definició relacional de cada competència, es defineix un procediment per generar indicadors per a cadascuna de les competències, així com una manera de qualificar els resultats obtinguts per cadascun dels estudiants.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Des del convenciment que les competències bàsiques poden actuar com a factor de millora del currículum que els centres educatius ofereixen al seu alumnat, els autors ens donen en aquest llibre una resposta constructiva articulant teories i pràctiques de tal manera que les competències bàsiques puguin ser considerades un factor de millora, per desenvolupar de manera sistemàtica les seves conseqüències per a la pràctica educativa i per al currículum real dels centres.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: Teorías
II Parte: Prácticas