OBERT   LLEGIR
Capítol La conflictología: una perspectiva socioeducativa
RESUM CAPíTOL

Durant molt de temps s’ha intentat donar entrada a la conflictologia en el món educatiu, a partir de la mediació com a tècnica i juntament amb altres iniciatives d’educació per a la pau. Però és necessari ampliar el camp d’acció i sortir de l’entorn reglat, projectant-nos cap a l’educació no formal, amb la finalitat de traspassar els murs de les escoles i dur a terme altres intervencions des de la pedagogia del conflicte. Aquest capítol pretén establir, sobre la base d’un paradigma sociocrític i a partir de la conflictologia, uns principis pedagògics d’actuació d’educació per a la pau, a dins i a fora de les institucions educatives, així com el marc teòric de treball del conflictòleg en l’àmbit educatiu no formal, establint uns principis teòrics i citant les funcions pròpies del seu rol com a tal.FORMATS DISPONIBLES
En obert