OBERT   LLEGIR
Capítol La construcción de redes sociales y de amistad. Un instrumento para diseñar buenas prácticas de apoyo a las personas con discapacidad intelectual
RESUM CAPíTOL

Les relacions interpersonals significatives són essencials per a desenvolupar i gestionar una xarxa social de suport i estan intrínsecament relacionades amb la participació i la inclusió social. La recerca internacional mostra que les persones amb discapacitat intel·lectual solen experimentar dificultats en la construcció i manteniment de relacions interpersonals i, per tant, en l'establiment de xarxes socials que puguin secundar-les en els processos d'inclusió. Aquest capítol presenta un «Marc de qualitat per a les bones pràctiques de suport a la construcció de xarxes socials», instrument que té per objecte facilitar la identificació, l'anàlisi, el disseny i l'avaluació de pràctiques de suport a la construcció i gestió de xarxes socials. Aquest instrument, que ha estat sotmès a un procés de validació a través de grups de discussió amb professionals de l'àmbit educatiu escolar i professionals que treballen en organitzacions que ofereixen serveis a persones adultes amb discapacitat, consta de cinc àrees: persona amb discapacitat, persona sense discapacitat, família, organització i comunitat; cadascuna amb subàrees i principis d'actuació orientats a facilitar el disseny i avaluació de pràctiques de suport a la construcció de xarxes socials de persones amb discapacitat intel·lectual.FORMATS DISPONIBLES
En obert
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

Posa el focus en el valor i l’aportació que fan les xarxes per a la inclusió social i educativa. S'inclouen reflexions sobre què és treballar en xarxa, quin paper estan jugant avui les relacions per al treball en el sector educatiu i social, i com aquesta tasca parteix de la corresponsabilitat de diferents agents.

Ofereix aportacions teoricopràctiques per a qualsevol persona que treballi tant en el tercer sector privat o social, administracions, universitats, i tingui interès en la generació de xarxes per a la inclusió social i educativa.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Redes para la inclusión social
Parte II: Redes para la inclusión educativa
Parte III: Redes comunitarias para la inclusión social y educativa