Capítol La construcción de una postura reflexiva a través de un procedimiento clínico
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol sintetitza una concepció del procediment clínic que li assigna un objectiu doble: d’una banda, treballar, mitjançant la confrontació de casos complexos, en el desenvolupament de competències mobilitzant els coneixements adquirits i, de l’altra, contribuir, amb altres propostes —des de l’ensenyament clàssic fins al treball per situacions-problemes—, a l’extensió de la formació teòrica dels practicants, mitjançant la densificació, diferenciació i coordinació dels conceptes i dels coneixements adquirits. Llavors veurem com el saber analitzar és a la vegada una competència desitjada i una forma de construir nous coneixements.FORMATS DISPONIBLES
3.99 €