Capítol La construcción del conocimiento gramatical de los alumnos de secundaria a través de la investigación y el razonamiento
RESUM CAPíTOL

La recerca en què s’inscriu el treball presentat en aquest capítol es proposa incidir en una metodologia d’ensenyament gramatical que tingui en compte la diversitat de llengües presents a l’aula, la variació lingüística, l’exploració activa de l’alumnat i la capacitat de raonament metalingüístic basat en l’observació i no en la competència lingüística ideal. En l’exemple, l’alumnat s’enfronta, com a investigador de camp, a la diversitat de formes que els parlants actuals adopten per resoldre la referència locativa que el català normatiu resol amb la utilització del pronom hi. El disseny de les proves i els diàlegs de l’aula propicien ocasions per consultar gramàtiques, per resoldre dubtes i, en definitiva, per aprendre la mateixa forma normativa que ells constaten que es perd.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
A lo largo de los últimos quince años, las reflexiones que se han hecho en didáctica de la lengua –y las propuestas de trabajo correspondientes—han tratado de buscar la coherencia entre la reflexión gramatical y el aprendizaje del uso de la lengua en estas dos vertientes del problema. Esta publicación tiene como objetivo mostrar ejemplos significativos de esta investigación. Así, pues, las situaciones de enseñanza gramatical que se presentan parten de objetivos diversos y de contenidos diferentes, pero tienen en común la pretensión de promover en los alumnos un saber gramatical que arraigue en la observación de la lengua y en el razonamiento gramatical.

Llibre disponible per capítols
INDICE