Capítol La construcción en clases de las nociones básicas de la función exponencial y función seno
RESUM CAPíTOL

Aquest treball té per objectiu lliurar una mirada de com introduir l'ensenyament d'alguns tipus de funcions (exponencial i si) mitjançant el desenvolupament de nocions bàsiques secundàries. És per això que en una primera instància narrem des de la teoria i a què ens referim quan parlem de nocions bàsiques secundàries, permetent, alhora, distingir les semblances o diferències que existeixen amb les nocions bàsiques primàries. En una segona instància, volem mostrar les nocions bàsiques del concepte funció i com aquestes són transversals a diferents tipus de funcions. Si bé hi ha aspectes que són centrals, hi ha uns altres que són propis de cada funció, per la qual cosa es fa necessari distingir quines nocions són pròpies de la funció exponencial i si. Finalment, després de descriure de manera normativa les diferents nocions bàsiques secundàries declarades, volem presentar algunes activitats o alguns problemes amb els quals es poden treballar els diferents tipus de funcions, per a permetre que els estudiants (des de la nostra mirada) tinguin una millor comprensió d'aquestes.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

El llibre recull els diversos treballs, reflexions i anàlisis des de la perspectiva de diferents professionals el nord dels quals és l'educació matemàtica d'excel·lència.

Els interessos i àmbits professionals dels autors són diversos, professors de l'aula escolar, matemàtics de l'àmbit universitari, docents de carreres d'enginyeria, formadors del professorat especialitzat en didàctica de la matemática.

Esperem que aquestes idees i les contribucions contingudes en aquest llibre atreguin l'interès de la comunitat científica i contribueixin a un major desenvolupament de la formació del professorat.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte 0: Capítulos introductorios
Parte I: Innovación
Parte II: Transición entre la escuela y la universidad
Parte III: Comparación