FORMATS DISPONIBLES
17,00 €
16,15 €
12,00 €
11,40 €
Resum del llibre
La conversa, a més d'un bon espai de comunicació, implica un enorme potencial d'ensenyament i aprenentatge. En la conversa, intercanviem informació, expliquem, demanem explicacions, expressem dubtes i ens mirem un tema des de diferents punts de vista. En el context escolar, aquest espai ajuda a construir coneixement i, per descomptat, llenguatge. El diàleg que flueix amb naturalitat entre els participants contribueix a convertir l'experiència en aprenentatge. D'altra banda, l'argument de l'aprenentatge de la llengua a través de la pràctica, troba en la conversa un excel·lent mitjà per a un ús funcional i comunicatiu de la llengua. Els autors i autores d'aquest llibre, volen animar el lector a generalitzar la conversa entre les pràctiques docents habituals; no des d'un plantejament teòric, sinó a partir d'una experiència de la qual han recollit resultats positius.