FORMATS DISPONIBLES
14,00 €
13,30 €
8,42 €
8,00 €
Resum del llibre
La conversa ajuda a construir coneixement i, per descomptat, llenguatge. Els autors i autores d'aquest llibre volen animar el lector a generalitzar la conversa entre les pràctiques docents habituals; no des d'un plantejament teòric, sinó a partir d'una experiència de la qual han recollit resultats positius. Així, en aquestes pàgines hi trobareu uns capítols que descriuen el seu potencial i uns altres que detallen les consideracions per implementar-la a nivell de centre i d'aula. També es descriu com implicar els pares en aquest projecte.