Capítol La convivencia en la educación infantil: ecología del centro y del aula
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol presenta una anàlisi del conjunt de relacions interpersonals que donen forma a la convivència a l’etapa d’infantil. S’exposen les potencialitats de la relació amb el mestre o la mestra, el paper de les relacions entre iguals en el desenvolupament socioemocional i els riscos de l’agressivitat a l’aula. Així mateix, s’exposa la importància dels vincles entre els principals referents per a nens i nenes, família i docents, i la necessitat que tots dos treballin junts. Finalment, es proposen algunes estratègies i iniciatives per a la gestió de la convivència escolar i la dinàmica de l’aula.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca Infantil (español)

Resum del llibre

Recull les principals aportacions teòriques i els avenços en la investigació psicoeducativa a l’etapa 0-6 anys. Les peculiaritats d’aquesta etapa requereixen continguts i propostes docents ajustades a les potencialitats i a la realitat de les aules d’educació infantil, que difereix de l’ensenyament en etapes posteriors.

S’aborda l’anàlisi psicoeducatiu de l’aprenentatge en general i centrat en el llenguatge i el pensament matemàtic, de la seva autoregulació, de la importància del joc, de les emocions i el desenvolupament emocional en la infància, de l’aprenentatge social i moral, de l’ecologia del centre i de l’aula a infantil i, per acabar, s’analitzen els diferents contextos familiars.

«Resultará muy útil a quienes buscan una visión actualizada de lo que la psicología tiene que decir respecto a la educación infantil». (José Luis Linaza)


Llibre disponible per capítols
INDICE