Article La correcció i l'avaluació dels escrits segons la veu del professorat.
RESUM ARTICLE

A través del tractament qualitatiu de les respostes aportades pel professorat de llengua catalana i castellana de dotze centres d'educació secundària a uns qüestionaris, s'identifiquen les característiques principals de les pràctiques que realitzen en relació amb la correcció i l'avaluació de les tasques d'escriptura. Els resultats d'aquest estudi permeten qüestionar la incidència de la recerca en didàctica de la llengua i dels processos de reforma educativa en l'ensenyament i l'aprenentatge de llengua i literatura a les aules de secundària, i obren interrogants sobre l'eficàcia de la dedicació ûen general molt granû que té el professorat en l'ensenyament de la composició escrita.

AUTORS
Adell Gutiérrez, Pilar


FORMATS DISPONIBLES
4,99 €