Capítol La corrección en el desarrollo de la competencia comunicativa en Francés Lengua extranjera
RESUM CAPíTOL

El capítol es comença abordant el concepte d’error, el seu origen, significat i valor en el procés d’ensenyament i aprenentatge de la llengua francesa, per presentar la idea d’interllengua com una nova manera de valorar aquest concepte. A continuació, es fa una comparació i contrast entre l’aprenentatge de la llengua francesa i les llengües pròpies, com una tècnica d’autoaprenentatge i autocorrecció. Seguidament, s’exposen algunes orientacions sobre la reflexió, com una eina útil per al coneixement del procés d’aprenentatge de l’alumnat, i també sobre altres dispositius que permeten treballar sobre els errors —entesos com una oportunitat per a l’aprenentatge.  El capítol acaba amb un apartat d’activitats sobre aquesta qüestió, així com amb una llista de referències bibliogràfiques i bibliografia web.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
En el volum Didáctica del Francés s’aborden els continguts d’ordre metodològic i tècnic relatius als actes professionals de programar, intervenir i avaluar. S’ofereix un itinerari formatiu de vuit capítols; els que es presenten en francès, utilitzat com a llengua de treball, són aquells que es refereixen, de manera més precisa, a un saber i saber fer tècnic docent per a la configuració d’escenaris curriculars, i aporten dispositius i elements essencials d’organització (unitats didàctiques), de concreció (activitats), d’instrumentació (materials i recursos), etc., des de la perspectiva d’una planificació estratègica coherent.Llibre disponible per capítols
INDICE