Capítol La creatividad contribuye al desarrollo de sistemas diversificados en educación superior
RESUM CAPíTOL

L’educació superior, derivada de les necessitats socials i professionals, està generant canvis substancials i transcendents que potser algun dia arribaran a produir una nova cultura. Actualment, sota la influència de la necessitat i del canvi, es formulen i experimenten nous models de docència en l’ensenyament superior i en l’ensenyament d’adults que pretenen contribuir al progrés. Alguns dels models que s’estan experimentant potser es consoliden però, sense cap dubte, la creativitat hi tindrà un paper destacat: la creativitat contribueix al desenvolupament de sistemes diversificats en educació superior.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €