Capítol La creatividad es uno de los principios fundamentales de la educación contemporánea
RESUM CAPíTOL

A la nostra societat no hi té cabuda una educació basada en estructures rígides que compleixen patrons ja establerts i que impedeixen qualsevol vestigi de creativitat. El sistema educatiu ha de tenir una estreta vinculació amb les necessitats socials actuals, i la creativitat és un dels principis fonamentals de l’educació contemporània. Les estratègies creatives faciliten l’aprenentatge i conviden tant l’alumnat com el professorat a ser més reflexius, crítics, independents i segurs, qüestions que, d’altra banda, són demanades per la societat actual.FORMATS DISPONIBLES
4,28 €