Capítol La cultura como práctica educativa: la ciudad educadora
RESUM CAPíTOL

Cada vegada hi ha més ciutats conscients del paper que podrien exercir en l’educació dels seus ciutadans. Als municipis amb més sensibilitat socioeducativa s’han articulat diverses polítiques i s’han engegat iniciatives i projectes per afavorir, estimular i implicar la ciutadania en el progrés integral de la comunitat. Aquest capítol se centra en les ciutats educadores i ofereix una visió dels municipis com a espai afavoridor de pràctiques educatives formadores i socialitzadores que facilitin l’acció cultural articulada dels diversos agents socials que el configuren.FORMATS DISPONIBLES
6,99 €
COL·LECIONS: Acción Comunitaria y Socioeducativa

Resum del llibre

 

Un component important en els fets culturals és la seva concepció general, la seva incidència en allò participatiu, solidari i comunicativorelacional; la seva defensa del pluralisme, de la tolerància i del respecte a les diverses accions i opcions culturals; la recerca d’un equilibri entre l’eficàcia i la llibertat creativa, i la seva atenció, sobretot, a les necessitats centrades en la persona com un ésser relacional i membre d’una comunitat. Des de tals postulats o principis generals, aquest llibre, escrit des de l’experiència i la investigació, entrellaça una sèrie de reflexions al voltant del paper que ha de desenvolupar l’anomenada «sociocultura» en els governs de les ciutats i la seva acció cultural, de manera que resulta un manual excel·lent per als responsables polítics i tècnics d’aquestes ciutats.La ciutat és un escenari polític d’àmplies fronteres geogràfiques i socials, en el si de la qual s’engrandeixen els reptes més tangibles del quefer quotidià. També en les seves dimensions culturals i educatives.


Llibre disponible per capítols
INDICE