Capítol La curiosidad lo mueve a andar con seguridad: Aprender a hacer
RESUM CAPíTOL

Un dels trets més destacats dels nens i les nenes és la gran curiositat que tenen per totes les coses noves que descobreixen al seu voltant. L’aprenentatge que fan a mesura que es van desenvolupant els permetrà consolidar els coneixements adquirits després dels seus descobriments i vivències. En aquest capítol es descriu la importància de l’aprendre a fer com un dels pilars educatius en educació infantil. Així mateix, al final del capítol es presenten un seguit de propostes didàctiques per exemplificar i posar en pràctica el tema treballat.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca Infantil (español)

Resum del llibre

Propostes didàctiques per treballar els continguts d’educació infantil des d’una perspectiva global. S’ofereixen activitats d’ensenyament-aprenentatge que contribueixen al desenvolupament de la creativitat, el pensament divergent, el pensament complex i les intel·ligències múltiples. Les metodologies a partir de les quals es desenvolupen les propostes pràctiques plantejades són els centres d’interès, el mètode de descobriment del medi i els projectes de treball global.

L’enfocament global de les ciències socials que interrelaciona els conceptes de totes les disciplines (art, filosofia, geografia i història) està present en les propostes pràctiques de caràcter interdisciplinari que s’ofereixen en el llibre, abordant les tres àrees del segon cicle d’educació infantil: el descobriment d’un mateix i dels altres, el descobriment de l’entorn i la comunicació i el llenguatge.


Llibre disponible per capítols
INDICE