Article La dinamització dels equips docents.
RESUM ARTICLE

La millora de la qualitat de l'ensenyament passa indefugiblement per una millora de la cohesió dels equips de professorat. I aquesta millora és la conseqüència de compartir uns valors i uns objectius, de potenciar la motivació i la cooperació. Tot això amb l'impuls i l'acompanyament d'unes persones que assumeixin el lideratge d'una forma eficaç, decidida i motivadora.FORMATS DISPONIBLES
3,00 €
COL·LECIONS: Revista Guix

Continguts de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Treball en equip i dinamització de claustres
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: La convivència en els centres
MÉS ENLLÀ DE L'ESCOLA: LA COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL