Capítol La discapacidad motriz: características y necesidades educativas
RESUM CAPíTOL

Podem definir la discapacitat motriu com una alteració de l’aparell motor causada per un funcionament deficient del sistema nerviós central, del sistema muscular, del sistema ossi o d’una interrelació dels tres sistemes que dificulta o impossibilita la mobilitat funcional d’una o de diverses parts del cos. Les causes de discapacitat motriu són múltiples i amb diversos graus d’incidència en la vida quotidiana i en l’àmbit educatiu. En aquest capítol ens aproximarem a diferents tipus de discapacitat motriu, des de la paràlisi cerebral, la discapacitat motriu amb més incidència i variabilitat, fins a la paràlisi braquial obstètrica o l’artritis crònica juvenil, aportant aquelles estratègies o característiques que considerem més rellevants en un entorn educatiu.FORMATS DISPONIBLES
4,28 €
COL·LECIONS: Escuela Inclusiva

Resum del llibre
S'aborden temes com ara l'avaluació, l'organització del centre escolar, l'adaptació del currículum, l'ajustament de les estratègies d'ensenyament, el paper de les tecnologies de suport i la collaboració entre els múltiples professionals implicats, els familiars i els mateixos alumnes, els seus germans i els seus companys d'edat, amb i sense discapacitat. Tot això s'acompanya a més a més amb exemples de casos reals que reflecteixen l'extensa experiència dels autors en aquest camp.

Llibre disponible per capítols
INDICE