Capítol La diversidad del alumnado: prevención de problemas de aprendizaje y de convivencia
RESUM CAPíTOL

La diversitat de l’alumnat és un element que condiciona especialment la dinàmica de les classes d’educació física. Aquest és el tema que es tracta en aquest capítol, en què es fa una clara referència als plantejaments de l’escola inclusiva. Després d’indicar com ha de ser l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials, s’analitzen els factors que afavoreixen la inclusió a la classe d’educació física a través d’un recorregut pels recursos materials i humans. Al final del capítol s’ofereixen unes quantes activitats i fonts d’informació sobre el tema abordat.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
El llibre ofereix diverses aportacions sobre les competències per a l’accés i l’exercici professional, al mateix temps que brinda eines per repensar l’Educació física tenint en compte els nous plantejaments curriculars. Pel seu marcat caràcter vivencial i per les interaccions personals que propicia, l’Educació física resulta una disciplina privilegiada per a l’adquisició de les competències bàsiques del currículum.

Llibre disponible per capítols
INDICE