Article La diversitat a la classe de llengua.
RESUM ARTICLE

No és possible pensar la diversitat a la classe de llengua sense fer un replantejament de les representacions sobre l'ensenyament i l'aprenentatge. D'altra banda, l'aprenentatge, com tot pensament en acció, no pot concebre's sense una relació amb el seu objecte. Per això, pensar la diversitat d'aprenentatges de la llengua és també reflexionar sobre què és la llengua i quin és l'objecte del seu ensenyament i aprenentatge. A partir d'aquestes reflexions, proposarem alguns suggeriments pràctics com a il·lustracions d'estratègies d'ensenyament que els professors de llengua poden desplegar a les seues classes per a integrar la diversitat i crear situacions de treball cooperatiu que ajuden a fomentar una cultura d'aprenentatge.

AUTORS
Villanueva Alfonso, M. Luisa


FORMATS DISPONIBLES
1,99 €