Article La diversitat als mitjans de comunicació des d'un enfocament intercultural.
RESUM ARTICLE

anàlisi crítica de la presència de la diversitat als mitjans de comunicació i, per finalitzar, fem una proposta didàctica per treballar, de manera activa i participativa, la interculturalitat i els mitjans de comunicació a les aules.

AUTORS
Sales Ciges, Auxiliadora
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
1.49 €