Article La dona no té ningú que li escrigui Una proposta de programació des d'una perspectiva de gènere a quart d'ESO
RESUM ARTICLE

La invisibilitat femenina als currículums, a les programacions didàctiques i als llibres de text continua sent una realitat que actualment les lleis educatives no acaben de resoldre. No en va, vivim en una societat dominada per un sistema patriarcal arrelat a la nostra cultura durant segles que propaga estereotips sexistes i desigualtats de gènere que afecten tots els àmbits socials. En aquest article, s’hi presenta una proposta de programació didàctica per al quart curs de l’educació secundària obligatòria que té en compte, juntament amb les indicacions del currículum oficial i el seu enfocament comunicatiu, la voluntat de fomentar una visibilitat més gran de les dones escriptores en la literatura espanyola contemporània.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €