Article La dramatització i el teatre a l'educació secundària. Recursos didàctics per a la integració i el coneixement de la llengua i la cultura catalanes.
RESUM ARTICLE

L'article exposa els punts més destacats del treball La Dramatització i el Teatre a l'Educació Secundària. Recursos didàctics per a la integració escolar i el coneixement de la llengua i la cultura catalanes, el qual mostra els beneficis que tant el Drama (o la dramatització) com el Teatre aporten com a recursos didàctics en general i, en particular, la seva idoneïtat per facilitar la integració escolar de l'alumnat a l'aula, com també per a l'aprenentatge de la llengua catalana. D'altra banda, l'article informa sobre el contingut teoricopràctic del Drama, tot exposant breument algunes experiències europees actuals com a exemple. Igualment, s'hi explica en què consisteix el material didàctic elaborat per a l'ús del professorat a l'aula i el treball realitzat amb un grup d'alumnes.

AUTORS
Puig Salvador, Elisenda


FORMATS DISPONIBLES
1,99 €
COL·LECIONS: Revista Articles

Continguts de la revista
Monografia: Recerques i propostes del professorat
OPINIÓ
Intercanvi
RESSENYES