Capítol La educación en comunicación audiovisual es clave para poder interactuar democráticamente en la sociedad de la información del siglo XXI
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es parla de la necessitat d’educar en comunicació audiovisual com la clau per poder interactuar democràticament en la societat de la informació del segle XXI. Veurem quins continguts hem d’ensenyar als alumnes i aprendrem a reflexionar sobre el que veuen. Així mateix, estudiarem com s’aborden aquests temes en les polítiques i accions de les institucions governamentals del nostre entorn i en el marc europeu.FORMATS DISPONIBLES
3.43 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre

La ràdio, el cinema, la televisió, Internet, les xarxes socials, la publicitat, les novíssimes pantalles… representen els canals per on discorre la nostra societat de la informació. Representen poderosos altaveus perquè la ciutadania adopti models ideològics, visions del món i pautes de vida de manera inconscient. Es passa revista a aquests escenaris innovadors de l’educació mediàtica per apostar decididament perquè la seva implantació a les nostres aules sigui una realitat en el termini més breu possible, que permeti formar una ciutadania competent, creativa i crítica davant dels continguts mediàtics.

El llibre presenta una estructura clara que ajuda a entendre cadascuna de les idees que es plantegen amb la intenció de demostrar la importància de la innovació i el canvi.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Productes relacionats