Capítol La educación en los escenarios comunitarios. Implicaciones para los materiales didácticos
RESUM CAPíTOL

La participació d’altres institucions (no escolars) en el procés educatiu, l’espai educatiu generat per l’educació social, el paper de la didàctica en la configuració d’escenaris d’ensenyament-aprenentatge desenvolupats en diferents contextos i l’existència de nous àmbits comunitaris en què tenen lloc activitats educatives comporten la necessitat d’analitzar i reflexionar sobre el sentit i el significat dels materials didàctics en diferents escenaris professionals. Aquest capítol presenta les implicacions didàctiques dels materials en els contextos comunitaris i les necessitats formatives dels professionals en l’àmbit comunitari en relació amb els materials didàctics.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Acción Comunitaria y Socioeducativa

Resum del llibre
Característiques, possibilitats, experiències concretes de disseny i ús de materials i recursos didàctics en contextos comunitaris on es desenvolupen processos educatius. Com es constitueixen en un mitjà útil per afavorir processos d'aprenentatge. Inclou experiències en diferents àmbits: educació intercultural, museus, educació de persones adultes, animació i dinamització sociocultural, salut, municipi, biblioteca, videojocs i educació ambiental. Aquest llibre ens permet obtenir informació de primera mà i una visió àmplia sobre com els recursos poden ajudar a la mediació educativa en els diferents contextos que tracten.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Consideraciones generales
Parte II: Experiencias en distintos ámbitos