Capítol La educación en valores y la escuela en la primera infancia
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol reflexiona sobre la transmissió de valors en la primera infància, explorant els elements i les variables que entren en joc. Per complir aquest objectiu, s’estudia, en primer lloc, una definició de valor i, posteriorment, es reflexiona sobre les estratègies i els mecanismes en la transmissió. Alhora, aquests valors no són un fet aïllat, fruit d’una intenció educativa, sinó que han de constituir la base de l’escola infantil. Per això, finalment, es duu a terme una reflexió sobre els valors d’una organització com l’escola 0-3.   FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca Infantil (español)

Resum del llibre
El llibre presenta des de les bases ètiques que permeten afrontar la responsabilitat d’educar nens i nenes en els seus primers tres anys de vida, fins als principis de la bona direcció i gestió aplicats a l’escola 0-3. També presenta una revisió dels principis normatius que regulen les escoles 0-3, el tema important del lideratge, consells per orientar l’escola cap a una millor qualitat, guies per conduir la imprescindible relació família-escola i models d’actuació en la resolució de conflictes. Tot i que en les darreres dècades s’ha escrit molt sobre direcció escolar, el cert és que l’escola 0-3 ha quedat relegada, fins ara, d’aquesta important disciplina. Aquesta obra vol sortir al pas d’aquesta manca de recursos teoricopràctics de referència a l’escola 0-3, i aportar alguns fonaments sòlids que ajudin a millorar la direcció de l’escola 0-3.

Llibre disponible per capítols
INDICE