Llibre La educación física, los estilos de vida y los adolescentes: cómo son, cómo se ven, qué saben y qué opinan


FORMATS DISPONIBLES
27,50 €
26,13 €
19,30 €
18,34 €
Resum del llibre
S’identifiquen els procediments utilitzats per a la obtenció d’informació, i es descriuen i analitzen de manera comprensible els principals resultats obtinguts amb l’estudi. Finalment, es realitza una breu reflexió en què s’exposen les conclusions. La realitat descrita està configurada per «punts forts» i també per «punts dèbils» que mostres aspectes preocupants per les seves possibles repercussions sobre el desenvolupament personal i social dels implicats i sobre la seva salut, ja que poden estructurar-se al voltant d’un eix comú: l’adopció progressiva d’un estil de vida sedentari per part de la població en edat escolar.