Llibre La educación física, los estilos de vida y los adolescentes: cómo son, cómo se ven, qué saben y qué opinan


FORMATS DISPONIBLES
23,00 €
21,85 €
16,10 €
15,30 €
Resum del llibre
Estudi sobre la condició biològica i motriu, hàbits de la pràctica d'activitat física, estil de vida, autoconcepte, autoestima, etc., de la població escolar (de 9 a 17 anys). Actuacions rellevants en marxa i propostes d'intervenció per fomentar un estil de vida actiu i saludable.