Capítol La educación inclusiva
RESUM CAPíTOL

Mantenir tots els alumnes junts en una mateixa via educativa fa més difícil l’ensenyament a causa de la seva heterogeneïtat. Aquest fet suposa la necessitat de comprendre les individualitats del grup i, per tant, saber prendre les mesures d’atenció a la diversitat necessàries per garantir l’aprenentatge de l’alumnat. La inclusió implica presència, participació i aprenentatge, i només s’aconsegueix ajustant l’ensenyament a les característiques de cada alumne i alumna. Aquest capítol defineix les claus de l’educació inclusiva, els seus principis, els seus reptes, els èxits que es van assolint i les barreres que hi continua havent.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
En el volum s’analitzen les dificultats d’aprenentatge en dues de les competències bàsiques de més rellevància instrumental: la lectura i l’escriptura, i les matemàtiques; s’aborda la resposta a l’alumnat en desavantatge cultural; es revisa el concepte de necessitats educatives especials i la forma amb què es va donant resposta a aquest col·lectiu. Per la seva especial importància en el moment actual, s’han inclòs capítols específics que tenen relació amb els problemes de comportament i l’alumnat amb problemes de salut mental. Finalment, es presenta una reflexió al voltant dels alumnes anomenats amb altes capacitats. En tots els capítols s’aborda el paper de l’orientador en l’àmbit d’intervenció específic que es tracta  en cada cas.

Llibre disponible per capítols
INDICE