Capítol La educación intercultural en una era global. ¿Podemos reconstruir una nueva ciudadanía?
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol mira d’establir els principis o bases pedagògiques d’una educació intercultural i interreligiosa que impacti de manera efectiva sobre els aprenentatges de la ciutadania democràtica i la convivència. L’estudi sosté que les competències interculturals no es poden deslligar de les competències cíviques i defensa una educació per a la democràcia en la qual destaquin els desafiaments de la igualtat cívica i l’assoliment de competències culturals per a tots els ciutadans; una educació a i per a l’espai públic, en què les escoles lluitin per la inclusió i la cohesió social.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Visió de conjunt de les dimensions, condicionants i implicacions de la diversitat religiosa per als centres i els programes educatius, que ofereix una aportació significativa en diferents àmbits: en estrats d'exercici politicoeducatiu, donant suport al disseny d'espais educatius interreligiosos en societats de composició identitària heterogènia; en el nivell de l'acció educativa, contribuint a la reelaboració del pensament pràctic a partir de directrius teoricopedagògiques, organitzatives i curriculars associades a la construcció de l'escola interreligiosa; i en els estaments d'investigació educativa, subministrant consistència a les teories que fonamenten l'actuació educativa en entorns de diversitat religiosa.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: La construcción sociopedagógica del diálogo interreligioso
II Parte: Organización, currículo y agentes en la escuela multirreligiosa