Capítol La educación intercultural y los materiales didácticos. Una visión del estado de la cuestión
RESUM CAPíTOL

Els materials didàctics són una explicitació de teoria i pràctica educativa. El principal focus d’atenció el constitueixen els llibres de text, ja que són pràcticament inexistents els estudis que s’han centrat en la producció, l’adaptació, la implementació i la difusió d’un altre tipus de materials educatius, destinats tant a l’educació formal com a la informal. Aquest capítol se centra en l’enfocament educatiu intercultural i delimita els seus principals centres d’atenció i finalitats; a continuació, es fa un recorregut per les investigacions dutes a terme en aquest àmbit i, finalment, es posa l’accent a mostrar els principals focus de difusió de materials interculturals a Internet.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Acción Comunitaria y Socioeducativa

Resum del llibre
Característiques, possibilitats, experiències concretes de disseny i ús de materials i recursos didàctics en contextos comunitaris on es desenvolupen processos educatius. Com es constitueixen en un mitjà útil per afavorir processos d'aprenentatge. Inclou experiències en diferents àmbits: educació intercultural, museus, educació de persones adultes, animació i dinamització sociocultural, salut, municipi, biblioteca, videojocs i educació ambiental. Aquest llibre ens permet obtenir informació de primera mà i una visió àmplia sobre com els recursos poden ajudar a la mediació educativa en els diferents contextos que tracten.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Consideraciones generales
Parte II: Experiencias en distintos ámbitos