Capítol La educación literaria como eje de la programación
RESUM CAPíTOL

L’ensenyament de la literatura ha evolucionat notablement al llarg dels anys fins a l’actualitat, de manera que ha passat de ser conegut com a ensenyament de la literatura a educació literària. En aquest capítol es presenten les noves tendències en l’educació literària al voltant de l’hàbit de lectura i del desenvolupament de les capacitats interpretatives. L’objectiu és presentar al futur professor de secundària els components d’aquest nou model, així com els que predominen a les aules, partint d’una sèrie d’estratègies i activitats que permetin la construcció del lector literari.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
En aquest volum es presenta la problemàtica central de l’ensenyament de la Llengua i la Literatura avalada per la investigació a l’aula. El llibre aborda les maneres de programar i els processos d’avaluació. Es planteja la problemàtica específica de l’ensenyament de la llengua oral, de la lectura de textos complexos o de l’escriptura a través del procés de composició : també s’aborda l’estudi de l’ensenyament de la literatura, de la reflexió metalingüística i dels recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació. Es tracta de posades a punt en els camins d’ensenyament-aprenentatge recorreguts fins al present i de propostes en línies d’intervenció, sempre acompanyades per referències que permeten situar i orientar la pràctica de qui desitgi ensenyar Llengua i Literatura en educació secundària.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Primera parte
Segunda parte