Capítol La educación matemática se basa en la comunicación y debe ir más allá de la mera intrucción transmisora
RESUM CAPíTOL

La instrucció sembla reduir-se a l’aprenentatge dels continguts d’una matèria, en aquest cas les matemàtiques, mentre que l’educació fa referència a un món més ampli en què valors, sentiments, ètica, etc. en són aparentment ecos inevitables. Però quina de les dues tenim en ment quan ens referim a l’ensenyament de les matemàtiques escolars? Aquest capítol pretén respondre a aquest interrogant i esbrinar la finalitat que té l’ensenyament de les matemàtiques en el medi escolar: instructiva o educativa.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Reflexiona sobre la diferència entre dues maneres diferents d’enfocar l’ensenyament de les matemàtiques: les matemàtiques com a àrea de coneixement del currículum de l’educació i/o les matemàtiques com a competència clau o bàsica per a l’aprenentatge. D’estructura clara, a més a més de les idees que proposa per al desenvolupament de la competència matemàtica, el llibre incideix en la importància de la innovació i el canvi per millorar la capacitació docent. Les idees clau plantejades ajuden a respondre preguntes com ara: · Quina és la raó que justifica la presència de les matemàtiques en el currículum? · Des de quina perspectiva han de definir-se les finalitats que ha d’aconseguir l’ensenyament de les matemàtiques? · Per què ha de centrar-se l’ensenyament de les matemàtiques en el desenvolupament de la competència matemàtica i què hem d’entendre per competència matemàtica? 

Llibre disponible per capítols
INDICE