Capítol La educomunicación en proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía global
RESUM CAPíTOL

Entre l’educomunicació i l’educació per al desenvolupament i la ciutadania global podem trobar múltiples punts de trobada; així mateix, les seves finalitats són en gran manera coincidents. En aquest capítol es volen mostrar les sinergies existents entre l’educació per al desenvolupament i l’educomunicació relatant i analitzant com l’educació per als mitjans es mostra clarament incardinada en un projecte de recerca acció participativa dut a terme en un centre educatiu. Al llarg d’aquest projecte s’observa com el treball amb i per als mitjans adquireix protagonisme en tot programa d’educació per al desenvolupament i en tota proposta que busqui introduir la dimensió global a l’escola.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

L’educació per al desenvolupament anhela esdevenir una eina de transformació social, una oportunitat per a l’aprenentatge participatiu que generi consciències critiques fent les persones responsables i actives per construir una societat més justa. Inspirada per un interès creixent per l’educació per al desenvolupament, sorgeix una aliança entre una ONGD, un grup d’investigació universitari i un centre educatiu.

Amb aquesta cooperació s’intenta millorar la pràctica de l’educació per al desenvolupament, facilitant la transferència del coneixement. Esperem que les experiències que es mostren serveixin per identificar metodologies, temàtiques, enfocaments i instruments, i contribueixin també a visibilitzar les llums i les ombres, els encerts i les dificultats a què ens enfrontem.


Llibre disponible per capítols
INDICE