Capítol La elaboración de las titulaciones universitarias en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior: condiciones, procesos, resultados e interr
RESUM CAPíTOL

L’elaboració de les memòries de les titulacions ha estat una de les tasques més rellevants a l’hora de promoure canvis en l’ensenyament i l’aprenentatge universitari, postulats per l’espai europeu d’educació superior (EEES). La planificació de qualsevol projecte nou de formació, així com l’anàlisi d’aquest procés, són aspectes rellevants en la reflexió sobre les polítiques i pràctiques relacionades amb els canvis en educació universitària. Per tant, aquest capítol analitza el procés d’elaboració dels nous plans d’estudis, prenent com a exemple el pla Bolonya.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Hi ha pocs llibres que s'ocupin d'abordar les deficiències i desxifrar el sentit o el significat de les propostes actuals «reformistes» suggerides a l'empara del «procés de Bolònia». Per això, els autors han considerat necessari analitzar l'envergadura de la realitat que es diu voler canviar enfront de la simplificació i la ingenuïtat de les pràctiques reformades: abordant, doncs, els processos d'elaboració dels plans d'estudi, la implantació dels sistemes d'avaluació de la qualitat i acreditació, les propostes de formació del professorat i els seus projectes d'investigació. Els que escriuen en els diferents capítols exposen el resultat de les seves investigacions sobre aquesta reforma que ha implantat a la universitat un llenguatge d'ortodòxies inapropiades i "doctrines" difoses reiteradament, que constitueixen tot un sistema pràctic d'intervenció.

Llibre disponible per capítols
INDICE