Capítol La enseñanza de estrategias de comprensión lectora
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol l'autora ofereix una explicació general sobre el que suposa l'ensenyament d'estratègies de comprensió lectora, detenint-se en algunes propostes concretes. Més endavant aprofundirà en allò que és objecte de la lectura, el text, a la seva caracterització i a algunes propostes concretes per distingir-los. El lector ha de considerar aquest capítol com una introducció als següents ja que li aportarà els coneixements previs rellevants necessaris per a la ubicació adequada dels continguts que vindran a continuació.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €