Capítol La enseñanza de la composición escrita
RESUM CAPíTOL

Escriure és una activitat que s’aprèn socialment i que se situa en un context, temps i espai determinats que poden condicionar el resultat del text escrit. Un d’aquests contextos d’escriptura és el centre escolar, un entorn que ofereix diverses possibilitats per generar aquest tipus d’activitat. Aquest capítol atén la complexitat del procés d’escriptura i proposa mitjans i maneres d’ajudar l’alumnat en aquesta tasca, presentant, finalment, els projectes d’escriptura basats en el model de seqüències didàctiques i un conjunt d’orientacions bàsiques per a l’ensenyament de l’escriptura.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
En aquest volum es presenta la problemàtica central de l’ensenyament de la Llengua i la Literatura avalada per la investigació a l’aula. El llibre aborda les maneres de programar i els processos d’avaluació. Es planteja la problemàtica específica de l’ensenyament de la llengua oral, de la lectura de textos complexos o de l’escriptura a través del procés de composició : també s’aborda l’estudi de l’ensenyament de la literatura, de la reflexió metalingüística i dels recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació. Es tracta de posades a punt en els camins d’ensenyament-aprenentatge recorreguts fins al present i de propostes en línies d’intervenció, sempre acompanyades per referències que permeten situar i orientar la pràctica de qui desitgi ensenyar Llengua i Literatura en educació secundària.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Primera parte
Segunda parte