Capítol La enseñanza de la religión
RESUM CAPíTOL

Les qüestions relacionades amb la religió són les que es presenten més freqüentment a un equip directiu, però qualsevol que arribi, com que fa referència a un tema que afecta el món de les conviccions profundes, pot desembocar en un conflicte de difícil solució. Per això, aquest capítol reflexiona sobre quina ha de ser la posició dels equips directius sobre l’oferta o no d’ensenyament de la religió i si el centre ho pot decidir d’acord amb el context o l’opinió majoritària de les famílies. A més, el capítol també presenta com està regulat el tema de la religió actualment després de la publicació de la LOE.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Acción Directiva

Resum del llibre
La realitat, cada vegada més complexa, dels nostres centres educatius exigeix als seus equips directius disposar d’unes pautes d’actuació clares i concises que serveixin d’orientació en els casos múltiples que es presenten en la gestió diària. Aquest llibre està concebut com una guia pràctica d’ajuda a la funció directiva, un lloc on poden recórrer en el moment necessari. Els temes tractats han estat seleccionats entre aquells que, amb més freqüència i entitat, es presenten mes problemàtics en el treball diari dels directors als centres educatius: aspectes legislatius bàsics que convé conèixer; el professorat, la llibertat de càtedra, l’exercici del dret de vaga, la responsabilitat civil i penal; les relacions paternofilials i les seves repercussions en l’àmbit escolar; els drets i els deures dels alumnes, la convivència i la mediació; l’ensenyament de la religió; les actuacions, els tràmits i les gestions en casos d’accidents escolars; la condició jurídica del menor; el maltractament i l’assetjament escolar; la gestió administrativa i acadèmica, etc. 

Llibre disponible per capítols
INDICE