Capítol La enseñanza de la religión
RESUM CAPíTOL

Les qüestions relacionades amb la religió són les que es presenten més freqüentment a un equip directiu, però qualsevol que arribi, com que fa referència a un tema que afecta el món de les conviccions profundes, pot desembocar en un conflicte de difícil solució. Per això, aquest capítol reflexiona sobre quina ha de ser la posició dels equips directius sobre l’oferta o no d’ensenyament de la religió i si el centre ho pot decidir d’acord amb el context o l’opinió majoritària de les famílies. A més, el capítol també presenta com està regulat el tema de la religió actualment després de la publicació de la LOE.FORMATS DISPONIBLES
3.99 €