Capítol La enseñanza de las matemáticas sólo tiene sentido asociada a los currículos que propone y promueve
RESUM CAPíTOL

L’ensenyament de les matemàtiques es concreta en el currículum escolar i no és res més que la selecció històrica dels aprenentatges que es consideren socialment rellevants en un moment determinat com a conseqüència del consens entre els interessos socials que pugnen per influir-hi. Aquest capítol pretén construir un discurs sobre la necessitat d’un replantejament del currículum escolar des d’una perspectiva social.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Reflexiona sobre la diferència entre dues maneres diferents d’enfocar l’ensenyament de les matemàtiques: les matemàtiques com a àrea de coneixement del currículum de l’educació i/o les matemàtiques com a competència clau o bàsica per a l’aprenentatge. D’estructura clara, a més a més de les idees que proposa per al desenvolupament de la competència matemàtica, el llibre incideix en la importància de la innovació i el canvi per millorar la capacitació docent. Les idees clau plantejades ajuden a respondre preguntes com ara: · Quina és la raó que justifica la presència de les matemàtiques en el currículum? · Des de quina perspectiva han de definir-se les finalitats que ha d’aconseguir l’ensenyament de les matemàtiques? · Per què ha de centrar-se l’ensenyament de les matemàtiques en el desenvolupament de la competència matemàtica i què hem d’entendre per competència matemàtica? 

Llibre disponible per capítols
INDICE